Forelesninger i makroøkonomi

Johannes Mauritzen

Om Forelesninger i makroøkonomi

Jeg utviklet disse forelesningene mens jeg underviste kursene Makroøkonomi for økonomer og Forelesninger i makroøkonomi ved Handelshøyskolen BI i perioden 2015-2021. Forelesningene er en blanding av tekst, interaktive figurer, quiz og oppgaver. Forelesningene er delvis basert på Erling Steigum Moderne Makroøkonomi, 2. utgave. Hensikten med forelesningene er å være komplimentær til en slik lærebok, og ikke en erstatning.

I tillegg har jeg utviklet 13 "labber" som fungerer som en introduksjon i tidsrekke-økonometri i den statistiske programmeringsspråket, R. En hovedreferanse er Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2018) *Forecasting: principles and practice, 2nd edition*

Du kan sitere disse forelesningene med:

Mauritzen, Johannes (2022) Forelesninger i makroøkonomi. jmaurit.github.io/makro. Accessed on (date)

ISBN 978-82-693160-2-5

Send meg gjerne tilbakemeldinger via mail: johannes.mauritzen@ntnu.no

Forelesninger

Labs