Introduksjon til mikroøkonomi

Interaktive forelesninger

Johannes Mauritzen

Om forelesningene

Jeg utviklet de følgende "forelesningene" i løpet av høsten 2020 mens jeg underviste et første kurs i mikroøkonomi ved BI. Dette var under pandemien og all undervisning var digitalt. Jeg var misfornøyd med den video- og zoom-baserte undervisningen, og ønsket noe som kunne i større grad aktivere studentene. Samtidig holdt jeg på å lære meg web-programmering--html, javascript og CSS, og disse forelesningene ble en type prosjektoppgave.

Disse forelesningene er ikke ment som en erstatning for en god lærebok, men heller noe man kan bruke til å supplere. På BI følgte vi Riise og Moen Moderne Mikroøkonomi, og forelesningene følger strukturen i denne boka.

Du kan sitere disse forelesningene med:

Mauritzen, Johannes (2022) Introduksjon til mikroøkonomi: Interaktive forelesninger. jmaurit.github.io/mikro. Accessed on (date)

ISBN 978-82-693160-1-8

Intro

Del I: Konsumentteori

Del II: Produksjonsteori

Del III: Markedsteori

Referanser

Christian Riis og Espen Moen (2017) Moderne Mikroøkonomi. 4. utgave.